Strumyk na osiedlu Zawiszy i Zarządzanie Nieruchomościami

Data: 24-11-2005
Zarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu przez pracownika zwanego zarządcą nieruchomości wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

Obowiązki zarządcy:
 • podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu, reprezentowanie podmiotu,
 • prowadzenie i aktualizacja spisu lokali właścicieli i najemców wchodzących w skład nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • kontrola realizacji umów zapewniających dla nieruchomości dostawę mediów tj. centralnego ogrzewania, wody, prądu, gazu oraz wywozu nieczystości stałych,

  Zarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu lub wskazywaniu decyzji strategicznych dotyczących nieruchomości. W wielu przypadkach zarządca nieruchomości zajmuje się również jej administrowaniem.

  Administrowanie nieruchomościami polega na wykonywaniu rutynowych czynności w zakresie obsługi nieruchomości i utrzymania jej w gotowości eksploatacyjnej w należytym stanie, a w szczególności:

 • Kierowanie, bezpośrednio lub przez innych, personelem zatrudnionym na terenie nieruchomości, nadzorowanie pracowników lub bezpośrednich wykonawców wykonujących rutynowe prace utrzymaniowe lub naprawcze.
 • Decydowanie, jakie usługi powinny być zakupione dla nieruchomości, określanie jakości zakupów i ich jakości, negocjowanie lub zatwierdzanie umów o świadczenie usług
 • Układanie i wdrażanie programu konserwacji zapobiegawczej dla nieruchomości
 • Rutynowe utrzymywanie kontaktów z najemcami w zakresie poziomu świadczonych usług i innych zagadnień związanych z zarządzaniem
 • Nadzorowanie wpłat wnoszonych przez najemców, łącznie z odpowiedzialnością za wpływy, prowadzenie zapisów księgowych, nadzorowanie rachunków bankowych i opóźnionych płatności
 • Administrowanie procesem wydzierżawiania i odnowy dzierżawy, negocjowanie lub kontrola i zatwierdzanie warunków najmu.

  Oto ankieta odnośnie nazwania strumyka na Osiedlu Zawiszy JAK NAZWAĆ NASZ STRUMIEŃ?
 • BADZIEWIANKA
 • CHLEWIK
 • ETAPÓWKA
 • GANGES
 • GRANICZNA
 • INTERNETKA
 • KORYTKO
 • NAJDROŻSZA
 • NULL
 • OZeczka
 • OZek
 • RIO BRAVO
 • SCALANKA
 • SMRÓDKA
 • TOTO
 • UTRATA
 • VISTULA MINORUS (WISŁA MNIEJSZA)
 • ZAWISZANKA
 • ZLEWKA BADZIEWKA
 • ŻYTNIA
  Głosowanie na forum osiedlowym. forum.zawiszy.waw.pl
  Autor galerii: Arbiter

  Osiedle Zawiszy - strumyk

  Czarnoziem a wkrótce trawka

  Strumyk - terasy

  Płynie rzeczka

  Woda jest pompowana przez przepompownię

  Mostek na osiedlu - takie mostki są 2 *

  Wodospad Zawiszański

  Wodospad, mała architektura

  Wodospad

  Ładniej na osiedlu będzie latem

  Mostek

  Widok na Osiedle Mieszkaniowe Zawiszy - Mieszkania na Woli

  Zielona trawka a na niej śnieg. Mieszkania na Woli, Emila Zawiszy

  Woda czysta jak w górskim potoku

  Tutaj jest jezioro

  Osiedle Zawiszy - Mieszkania na Woli *

  Mieszkania od Developera

  Architekt - to jego dzieło ten strumyk

  Oświadczenie Policji

  Strumyk w lepszej wersji

  Zobacz rwnie:

  24-11-2005

  Komentarze
  • alusia 2008-03-12 16:08:10.081553
   Proponowane nazwy strumyka są bez nadziejne , moje propozycje to : ETOS ( Zawisza sybolizował sie wielkim etosem rycerskim wiec na osiedlu zawiszy niech będzie dumny strumyk ) lub chociaż by Złoty Strumyk ( bo czy nie mieszkają tam ludzie szczęścia . :)
  Dodaj swj komentarz
  Dodaj swoj opini:

  Nick:

  Tre:

  Przeszukaj serwis